Pravidla diskuze na serveru šachy.cz

šachy.cz mají zájem o diskuze na úrovni. Dbejte, prosíme, následujících pravidel:

1. Do diskuze smí přispívat každý návštěvník serveru šachy.cz, který neporušil pravidla diskuze.

2. Příspěvky vyjadřují názory návštěvníků. Caissa Bohemica, s.r.o. (dále jen Provozovatel serveru) nemůže ovlivnit jejich obsah. Vyhrazuje si však právo je odstraňovat.

3. Diskutující nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci či jinak porušovat platné právní předpisy.

4. Nepřípustné jsou zejména urážky, pomluvy, vulgarity, rasismus či ponižování jednotlivce nebo skupin osob.

5. Diskutující nesmí vyhrožovat násilím jednotlivci ani skupinám lidí.

6. Diskutující nesmí propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.

7. Neplacená reklama není povolena. Diskutující nesmí propagovat komerční aktivity a výrobky.

8. Je možné uvádět pouze odkazy na internetové stránky, které souvisejí s danou diskuzí.

9. Šíření spamu v diskuzích není povoleno.

10. Diskutující musí respektovat soukromí jiných osob, nesmí zveřejňovat jejich telefonní čísla, adresy či soukromé informace o nich.

11. Provozovatel serveru si vyhrazuje právo mazat příspěvky, zejména ty, které nesouvisejí s tématem diskuze a které porušují pravidla diskuze.

12. Provozovatel serveru může ve výjimečných případech rozhodnout o zákazu přístupu do diskuzí i z jiných důvodů, než je porušení pravidel diskuze.

13. Provozovatel serveru tímto informuje každou fyzickou osobu – čtenáře, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že čtenář má právo přístupu k nim a že má právo se při porušení zákona obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona, tzn. zejména že má právo v případě neoprávněného zpracování osobních údajů nebo podezření na ně požádat provozovatele o vysvětlení či požadovat, aby provozovatel či osoba tyto údaje zpracovávající odstranili takto vzniklý stav.

14. Provozovatel serveru si vyhrazuje právo kdykoliv diskuze či registrace jednotlivých čtenářů bez udání důvodů zrušit a/nebo neumožnit přístup k stránkám/službám, které vyžadují registraci, příp. registraci s určitými údaji.

15. Provozovatel serveru je oprávněn tato pravidla i jednotlivé návštěvní řády příslušných stránek měnit, tyto změny jsou pro návštěvníky šachy.cz závazné od okamžiku jejich zveřejnění.