Zachraňme juniory, seniory … a velryby

Využívám volného v turnaji Grand Prix žen k „oddechu 🙂 . Při onom „oddychování“ jsem zabrouzdal na web ŠSČR.
Ejhle!
Blíží se konference, dva konkurenční týmy představily nejen své kandidátky, ale i své programy. A to mě tedy zajímá 🙂 .
Podívejme se na jejich programy. A bez servítků.

 

Slyšel jsem, že prý jsme (šachy.cz) „prosvazoví“, že podlézáme svazu, svaz nás platí atd.
Ano, jsme „prosvazoví“ a „prosvazoví“ zůstaneme, ať bude v čele svazu stát kdokoliv. Má to logiku. Buď jste členem svazu a táhnete spolu s ostatními za jeden provaz, nebo členem svazu nejste.
Takže ještě jednou, jsme a zůstaneme „prosvazoví“ a rozhodně od nás nemůžete čekat, že když v něčem se svazem nesouhlasíme (nebo svaz nesouhlasí s námi), automaticky začneme kolem sebe metat bláto a chlévskou mrvu :usmev: , bez ohledu na to, kdo je zrovna u „kormidla“ a kterou dotaci nám zamítl.
A svaz, ani nikdo jiný, nás neplatí :usmev: .


 

Jako první jsem si přečetl program stávající „nomenklatury“ :usmev: .
Do voleb dobré, ale určitě ne vše.
Pojďme to rychle proletět.

Hned za první bod musím svaz pochválit (předsedovi svazu pošlu adresu, kam mi pak může zaslat lízátko). Na svazu zjistili, že nám chybí funkcionáři. Dokonce je to označeno za největší bolest svazu.

Hmmm, to je to, co tvrdím už několik let. Zaměřovali jsme se na vychovávání „mistra světa“, ale funkcionáři vymírají. Jako dinosauři….
S povděkem kvituji nápad odpustit novým dospělým členům první rok členské poplatky, zbytek mi nic neříká. Opravdu nestojím o žádné semináře.

Ke druhému bodu „Chybějící komerční partneři“ skoro nemám co dodat. Ale přece jen něco dodám :usmev: .  Chce-li někdo sehnat komerčního partnera, musí za a) mít co nabídnout, a za b) mít ve svém týmu člověka, který „umí tančit mezi vejci“ :usmev: . Nikoho takového jsem v minulém VV bohužel neviděl.

Ani k bodu „Digitalizace“ nemám moc připomínek. Snad jen jednu. Věta „Chceme také dále zkvalitnit obsah webu ŠSČR“ znamená co? Dle mého se obsah webu za poslední roky hodně zlepšil, takže co jako?
Cílem je předstihnout chess24.com?

Vzdělávání trenérů a rozhodčích“ . K tomu jsem se vyjadřoval nedávno. Přijde mi „uhozené“ dělat opakovací školení pro rozhodčí nejnižší třídy, kteří nepískají nic, kromě zápasů domácího mužstva. Ovšem je super, že když máte domácího „ňoumu“, nemusíte platit cizího „ňoumu“ :usmev: .

Z dalších bodů vypíchnu jen to, s čím zcela nesouhlasím.
To je „Podpora oddílů„.
Nejen za současného VV, ale ani za minulých VV jsem žádnou podporu „normálních“ oddílů nezaznamenal. Ano, kluby a oddíly, které mají dostatek mladých hráčů požívají různých výhod, ale co ostatní?

Uvedu jednoduchý příklad.
V ŠK Karviná máme jedenáct registrovaných mladých hráčů do 19 let. Šachy mají rádi, docházejí na tréninky (někteří nepravidelně), baví se, ale nemají žádné velké ambice a cíle. Turnaje moc nehrají, za družstva občas něco sehrají. I přesto se jim věnujeme, protože jsme už dávno zjistili, že nepotřebujeme jen GM, IM či jiné titulované hráče, ale potřebujeme urgentně funkcionáře, sponzory, členy klubu a fanoušky.
Aktuálně je však „systém“ nastaven výhodně jen pro kluby, jejichž mládež dosahuje úspěchů.
Ok, může být, ale tohle není „Podpora oddílů“ a navíc to vůbec nekoresponduje s bodem „Chybějící funkcionáři“, v němž se zmiňuje odpuštění poplatku novým dospělým hráčům.
Z pyramidy „oddíl-KCTM-republika“ je to výhodné jen pro KCTM a republiku. Naopak je to často devastující pro kluby v blízkosti KCTM, protože mladí nadějní hráči (a s nimi i jejich kamarádi) z těchto klubů mizí rychleji než voda na Sahaře.


 

K programu „vyzývatelského“ týmu uvedu hned ze začátku dvě věci, které mě potěšily.
1/ Jsem rád, že se najdou lidé, kteří jsou ochotni pracovat pro ostatní.
2/ Konečně to napsal někdo, kdo umí česky a rozumí češtině :usmev:

Obsahově to však není nic moc :smutek:

K bodu „Organizační struktura„…
Podbodem je Optimalizace organizační struktury a skládá se „to“ ze dvou částí. První je Provedení auditu externí firmou a hned poté následuje Návrh nové organizační struktury a její zavedení :smich: .
Nebylo by jednodušší nechat řídit svaz rovnou externí firmou?
Jestliže chci navrhnout a zavést novou organizační strukturu, proč to musím mít posvěceno externí (=drahou) firmou?
Zbytek tohoto bodu nechávám téměř nepovšimnut, až na poslední podbod: „Jednat s péčí řádného hospodáře, nepřipustit klientelismus“ .
Z této formulace vyplývá, že aktuální VV nejednal s péčí řádného hospodáře a dopouštěl klientelismus :usmev: . Nějaké důkazy? Nic? Pak si tenhle bod nechte raději do nějaké „restaurační debaty“.

U druhého bodu („Financování„) si dovolím jen jednu populistickou poznámečku :usmev:   . „Přezkoumání výše členských příspěvků“ si vykládám jednoznačně jako jejich navýšení. Pochybuji o tom, že by se v ČR někdy něco snižovalo a platí to i pro šachisty :smich: .

U bodu „Reprezentace“ nerozumím podbodu „Ostatní reprezentace„, resp.jeho detailům. „Optimalizace finančního modelu pro mládež“ zní tak vědecky, že ani nevím, co to má znamenat.
Následuje další odrážka s heslem „Senioři a znevýhodněné skupiny“ . Které „znevýhodněné skupiny“ měl(a) pisatel(ka) na mysli?
Nevím, možná jde opravdu o ty velryby….

K bodu „Děti, mládež, dospělí, senioři“ by se možná dal použít nějaký vývojový diagram života člověka :usmev: . Ale jinak je to bod, se kterým v podstatě souhlasím až na jednu maličkost.
„Zajistit jiné zdroje financování. Princip: „Aktivní stáří=zdravé stáří„.“
Tak zaprvé: nerozumím těm jiným zdrojům financování, a za druhé: mohl bych vidět toho člověka, který zřejmě v potu tváře vymyslel blbost „Aktivní stáří=zdravé stáří“?
Nedává to žádný smysl :usmev: . Možná naopak by to šlo: „Zdravé stáří=aktivní stáří.“ Ale zkuste si být chromí, nemocní, nemohoucí a k tomu aktivní.
Prostě úlet, který se nevidí ani v kampaních politiků.
Trochu mi to připomíná jednu starší TV reklamu na vložky s křidélky. TV marketérům se tehdy podařilo znechutit mi veškerou zábavu, protože jen s vložkami s křidélky se mohl člověk „odvázat“a bavit se! A já nevěděl, jak je mám k zábavě používat :smutek: .

K „Soutěžím družstev“ nemám moc připomínek a mohl bych se skoro pod vše podepsat. Tedy až na vyhodnocování Fair play hráče a Nejlepší partii. Kdo to proboha bude vyhodnocovat a podle jakých kritérií???

Marketing a propagace“ je největší programový propadák.
Přezkoumání komunikačních kanálů a jejich aktualizace„. Měl jsem za to, že v ČR máme jen jeden „kanál“. Ono je jich snad víc?

Online streamování„.
Zajištění spolupracovníků a tvůrců šachových streamů a spotů.“
Při čtení tohoto bodu jsem smíchy padl pod stůl. V ČR máme cca 20 tisíc šachistů, z nichž zhruba tisícovka (čtete dobře!) pravidelně sleduje veškeré šachové dění na internetu.
Šachové streamery nemáme žádné.
Poslední pokusy jsem zaznamenal na webu ŠSČR , ale nijak mě to neoslovilo.
Pozor! Bavíme se o „streamování“, nikoliv o nějakém jednorázovém online přenosu.
A když už se bavíme o „streamování“, nemám na mysli žádné „animáky“, kdy po roztřesené obrazovce poskakují figurky, popřípadě tam kmitá myš (super pro epileptiky, záchvat zaručen!)  a hlas z chraplavého rádia k tomu čte komentář.
Nazývá-li toto někdo „streamem“, pak neví, o čem mluví.

I když… Pamatuji si na jeden online přenos ze Slovenska, kde jsme mohli vidět přímo do zákulisí i s uklízečkou :usmev: . Ale jestli chcete vyhazovat peníze za tohle, tak v tom nejedu :smich: .

 

 

Mimochodem, pokud chce někdo vyhodit oknem statisíce za externí firmu, aby zauditovala, kolik lidí má být ve VV, pak bych raději doporučil dát ty peníze v případě nutnosti profesionálům, aby za ně vytvořili reklamní spoty.
Mluvím o profesionálech, tak snad se pak nestane, že nějaký konkurs vyhraje garážový „loutkovodič“ 2D figurek. To by zavánělo klientelismem :mrknuti: .

Zvýšení zájmu, návštěvnosti, aj.“ Bože! Kdo tohle napsal? Vážená paní/ pane, z kterého vesmíru přicházíte mezi nás prosťáčky?

To je podobné, jako v programu VV svazu :usmev: , jen s tím rozdílem, že VV chce zlepšovat obsah, vyzývatelé návštěvnost.
Také chcete překonat chess24.com? Někoho jiného?

Stačí se podívat na srovnání návštěvnosti webu ŠSČR. který by měl být „vylepšen“ a údajně nejnavštěvovanějšího webu v ČR, který se občas zabývá i šachem.
Pozor, jde o návštěvnost, což nic nevypovídá o počtu osob, které web navštívily. Pokud se jeden člověk podívá tisíc krát za den na to, co mu někdo odepsal na jeho komentář, do návštěvnosti (sledovanosti) se započte 1000 „návštěv“. Takže když se 1000x denně podívám na svůj článek, stoupne mi návštěvnost o jeden tisíc :usmev: .
Něco jiného jsou unikátní IP adresy.

Svazový web má za listopad 2022 až leden 2023 788 833 návštěv. Údajně „nejnavštěvovanější web“ je o „kousek“ pozadu a za stejné období má 309 177 návštěv.

 

 

Kdosi mi vykládal úsměvnou historku, že provozovatel onoho nesvazového webu vydával výše uvedená čísla (nebo podobná) za pořadí :usmev: .
To je však také docela jasné.
V celosvětovém měřítku patří svazovému webu příčka s číslem 167 429 (v ČR je web na 1151. místě). Konkurenci, která nemá konkurenci :smich: , pak náleží pořadové číslo 457 429 (v ČR 4221.).

Jednoduše řečeno: pokud nemá svazový web přeskočit chess24.com a jiné světové weby, pak je zbytečné chtít vylepšovat to, co není třeba.

Posledním bodem programu je „Mezinárodní spolupráce„. Opět mimo. To, co je v programu, se už dávno děje. Alespoň u nás při hranicích s Polskem docela jistě….

 


 

Tolik k oběma programům „konferenčních konkurentů“.

Co z toho vyplývá? Jedni fandí mladým, druzí seniorům a náš virtuální tým fandí velrybám :smich: .
Zachraňme je všechny, ale hlavně si ujasněme, kde na to budeme brát peníze. Líbivé fráze samy o sobě peníze nevydělají :usmev: .

A jen tak na okraj…
Byli jste volit prezidenta?
Nechali jste se ovlivnit reklamou?
Že ne?
Pochybuji.

Pokud měl někdo svého favorita už před prvním kolem, pak byla jeho volba ve druhém kole asi jasná. Ale co ti, jejichž favorit vypadl? Ti se s největší pravděpodobností nechali ovlivnit :usmev: .

Politické debaty nesleduji (ztráta času a TV nesleduji vlastně vůbec :usmev: ). Když jsem před volbami prezidenta republiky přišel ke svému bráchovi, upozornil mě na jednu zajímavou věc.
Všimli jste si podoby lva z „prezidentského“ loga s Petrem Pavlem?
Brácha jo :usmev: .
Měl pravdu, pokud bych chtěl ve zkratce zpodobnit budoucího prezidenta, vypadal by podobně jako „jeho“ lev (a pominu skutečnost, že je to jen upravená a vylepšená verze znaku prohlížeče Brave) .
Majestátný lev, symbol ČR a k tomu ta podoba…
Tipnu si, že mnoho nerozhodnutých voličů se tím nechalo podvědomě ovlivnit :usmev: .

Ještě, že volíme svobodně :mrknuti: .

 

4 4 hlasů
Hodnocení článku
Líbí se Vám tento článek? Sdílejte ho pomocí tlačítek níže. Děkujeme :mrknuti:
Upozorňování
Upozornit na
guest
12 komentářů
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Michal Eisner

Hezký den,
 
tento web mi doporučil známý a jako člověk, který si psaním přivydělává, musím zkonstatovat, že se tady velmi hezky počte:-)
Hledal jsem alternativu k jedněm nejmenovaným stránkám, protože nejčastěji čtu (jako většina) na záchodě. A šachy jsou pro mne dnes už jen zábava a čtení o nich by měla být také zábava, jinak v tom nevidím smysl. Ony nejmenované stránky už bohužel zábavou nejsou, je to bulvár nejhrubšího zrna, navíc plný manipulace a hádek.
Navíc věřím, že šachový web by měl být o šachu, nikoli o vyřizování účtů a diskusí “o čemkoli”.
Takže za mne velká pochvala, chodím sem rád:-)
 
K vedení svazu se necítím zcela oprávněn se vyjadřovat s nějakou jistotou, přece jen například protikandidátku neznám. Nicméně program plný obecných vět, který obsahuje názor, že je třeba všechno a všechny vyměnit, platit drahé audity, a pak už to bude v pořádku, protože “my jsme to převzali”, není programem, ale spíše jakýmsi bojovým prohlášením, a to sympatie věru nebudí.
 
Pana Martina Petra znám v rámci svého podnikání osobně, setkali jsme se několikrát a je to velice slušný a solidní člověk, který to má v hlavě v pořádku.
 
Jeden nápad k oddílům (možná už je zrealizovaný, pak se omlouvám, nestíhám úplně sledovat): v dnešní době oddíly řeší ty nejzákladnější věci, ještě více než dříve – klubovna a nájem, platby energií, nedostatek členů, jak řešit dotace atd. atd. Možná by stálo za úvahu mít někoho, kdo se věnuje jen tomuhle, nebo např. intranet, kde si vedoucí oddílů vymění názory a postřehy. Možná je to spíš než pro svaz úkol pro nějakou asociaci oddílů, sám nevím. Ale nejspíš asi tušíte, kam směřuji.
 
Ono obecně se dá říci, že doba už byla i lepší, běžné starosti a financování sem stávají doménou a tyhle úkoly “máme málo peněz a všichni něco chtějí” bude muset řešit právě šéf svazu. A tohle je to první, čím se zaobírat. Aby, až se kohoutky přiškrtí, byl plán. 
 

Petr Kraus

Dobrý den, pane Eisner -tento šachový web je velmi dobrý. Na pana Martina mám stejný názor. :palec-nahoru: 

Aga

Mno, nevím, ale majitel nekonkurence to vidí jinak. Jeho web je prý nejčtenější, protože svaz prý používá neprofesionální programy. V komentáři mimo jiné píše i že má obrat 1.2 milionu USD 🙂 . Není to trochu přehnané?

jaroslav

Tady se musím PK (ač nerad) zastat. Dotaz jsem použil já, uvedl jsem linky z kterých jsem čerpal. On jen reagoval, že ta čísla nejsou správná, že uvádějí, že nss má obrat 1-2M USD. Což je podle něj moc (s tím taky souhlasím). Chtěl jsem po něm, aby mi tedy sdělil odkud čerpá data o čtenosti. Nejen nss ale i svazové stránky apod. Samozřejmě jím zveřejněná čísla jsou čistá pageviews (každý refresh se počítá), reálný počet userů je relevantnější číslo. Odpovědi na položenou otázku se vyhýbá…
Každopádně bulvár vždy táhne, čtenost je jedna věc, kvalita obsahu druhá 🙂

jaroslav

Ano, souhlasím, že to co tvrdí je nafouknuté. Similarweb asi nemají nejpřesnější metriky, ale nevěřím, že pokud ukazují poměr 3:1, že reálně poměr bude opačný.

Jan Jílek

Přesně tak, odhady jsou prostě jen odhady, ale nedá se předpokládat, že by se mýlily disproporčně, tzn. ten poměr návštěvnosti webů bude +- sedět.
 
Jsem přesvědčen o tom, že kdyby čísla z Google Analytics byla u NŠS dobrá určitě bychom se o tom dozvěděli :mrknuti: z toho logicky vyplývá jediná věc. Hitparáda to asi nebude.
 
Tady na zprávách je měsíčně cca 1800 unikátních lidí. Nic, z čeho by si měl někdo sednout na zadek, ale rozhodně ne špatné (tedy aspoň podle mě).

Martin Petr

Ahoj, jsem rád za každého, kdo se o svazové věci zajímá, takže díky! Co se týká bodu podpory oddílů, tak si pamatuju, že se s autorem panem Zimniokem dlouhodobě neshodneme na tom, jestli je správně, že svaz podporuje hlavně oddíly, které se starají o mládež. Jeho argumentům rozumím. No jo, ale z textu článku jsem zjistil, že Karviná mládež má 🙂 Program svazu na podporu oddílů a kroužků vůbec není zaměřen na výsledky, jak je v článku uvedeno, ale na prostý počet aktivních dětí. Pro započtení dítěte stačí jen 2 partie ve vážném tempu v soutěžích družstev (mimo jiné). Detailně zde: Projekt_POK_2122 (chess.cz)
Neutíká tady Karviné drobná podpora?

Martin Petr

Je potřeba mít na paměti jednu věc – KTCM nemají být oddílová centra. Mají to být krajská soustředění, kam se sjedou děti z celého kraje (a ta soustředění financuje svaz). V některých krajích ten projekt na začátku před lety uchopili trochu jinak, ale myslím, že dnes už se nám daří pravidla sjednocovat. Bylo to jedno z témat schůzky s kraji v září 22. Centralizace, kterou popisujete, se ale děje, to je jasné. Já přičítám velký vliv dotacím na úrovni oddílů, ať už Můj klub, nebo další. Velké oddíly z nich získají hodně peněz a malé nic, protože nezvládnou s nimi spojenou byrokracii.

12
0
Zajímá nás co si myslíte, směle komentujte.x
()
x